Høytrykkspyling i Hedmark og Oppland

Vi spyler alt fra overvannsledninger til tette kloakkrør. Vi har moderne biler med det nyeste innen teknisk utstyr til spyling og suging.

Vi utfører oppdrag i områdene rundt Lillehammer, Hamar, Gjøvik, Elverum, Trysil og omegn.

spyling av kum

For spyling av rør som ligger utilgjengelig med bil eller lastebil, benyttes beltegående spyleutstyr.

Typiske oppdrag med høytrykksspyling

  • Tining av fryste rør
  • Spyling av tette rør
  • Spyling av overvannsledninger og stikkrenner
  • Spyling av spillvann og overvannsledninger
  • Spyling og rengjøring av brønner og sisterner
  • Rengjøring/opprensking av vannrør
  • Høytrykkspyling og rengjøring av asfalterte plasser
  • Fjellspyling/rensk

Kontakt oss for høytrykksspyling i Hedmark og Oppland