Tømming av sandfang

Vi tømmer og rengjør sandfang, sandkummer og gatesluk. Virkningen på de mest vanlige sandfangene er at vannet kommer inn i sandfanget ovenfor utløpet, og utløpet ut igjen er på et høyere punkt enn bunnen i sandfanget, dermed er det plass til sand, grus og jord under utløpet. Sand, jord og grus sedimenterer og blir liggende på bunn og det klare vannet renner videre i utløpet.

Formålet med et sandfang er altså å fjerne sand, grus og jord fra rørsystemene, dette for å hindre tetninger og forurensning.

Fettutskillere

Fettutskiller benyttes til rensing av spillvann fra ulike storkjøkken som restauranter og gatekjøkken i tillegg til andre steder hvor det er høy konsentrasjon av fett. Vi tømmer og rengjør fettutskillere.

Slamtømming og tømming av septiktank

Vi bistår med slamtømming i Hedmark, Oppland, Oslo og Akershus.

Ta kontakt med oss så snart du vet at det er behov for tømming av septiktank eller andre tanker. Det kan hende en av våre slamsugere/kombibiler er i nærheten. Når tanken din er full, vet vi hvor viktig det er å være raskt på stedet. Ved tette sluk, klosetter eller avløp spyler vi opp rørene dine.

Vi utfører tømming av septiktank, tette tanker, mulldoer, mobildoer med mer.